Wat is hyperinflatie?

In dit artikel leggen we uit wat hyperinflatie is. Dat woord kan je uitsplitsen in hyper en inflatie. Hyper betekent abnormaal groot. Wat inflatie inhoudt, leggen we nu eerst uit. Wat de gevolgen van hyperinflatie zijn, komt vervolgens aan de orde. We sluiten af met een korte conclusie.

Wat houdt inflatie in?

Het woord inflatie betekent letterlijk het opblazen. In de economische zin praten over geldontwaarding. Dat betekent dat met dezelfde hoeveelheid geld, je bij inflatie over een jaar minder kunt kopen dan nu. Er geldt dan een verhoging van het algehele prijspeil in een land. Voor de berekening van de inflatie wordt normaliter uitgegaan van een min of meer vast pakket van veel verkochte consumptiegoederen. Het kostenverschil tussen twee jaren wordt vertaald in een percentage, wat de inflatie wordt genoemd. Deflatie is het omgekeerde van inflatie en houdt dus in dat je met de tijd met hetzelfde geld meer kunt aanschaffen. In loonafspraken worden correcties afgesproken om de effecten van de inflatie op te vangen. We praten dan over de consequenties voor de koopkracht. Als de koopkracht niet is veranderd, dan kunnen consumenten hetzelfde aanschaffen als vroeger. Daarom heeft voor consumenten de koopkracht meer gewicht dan het inflatiepercentage.

Is inflatie goed?

Enige inflatie is goed voor de economie. Die maakt namelijk dat consumenten hun geld uitgeven. Het zetten van geld op een spaarrekening is dan immers minder interessant. Hoewel dit artikel niet over deflatie gaat, zal duidelijk zijn dat die slecht is voor een economie. Mensen potten dan geld op in plaats van dat uit geven. De inflatie dient echter ook niet te hoog te worden en ook snelle veranderingen in het prijspeil dienen te worden vermeden. Die twee veroorzaken onzekerheid en dat heeft een remmend effect op de economie. Met hun monetair beleid proberen Centrale Banken de inflatie laag en stabiel te houden.

© Pexels.com

Wat houdt hyperinflatie in?

Zoals we al eerder opmerkten, duidt hyper op zeer hoog. Dus hyperinflatie is een geldontwaarding die extreem groot is. We praten dan niet over enkele procenten per jaar, maar het dagelijks stijgen van prijzen. Dat heeft een zeer nadelig effect op de economie. De koopkracht van mensen holt achteruit. Datzelfde geldt voor uitkeringsgerechtigden. Indexering van lonen vindt vertraagd plaats, maar tussentijds wordt de economie al behoorlijk geraakt. Voor schuldeisers en mensen die geld op de bank hebben staan, is hyperinflatie zeer nadelig. Het geld dat schuldeisers aan leningen hebben uitstaan, wordt met de dag minder waard. Spaarders halen om dezelfde reden hun geld van de bank. Faillissementen van banken is een van de gevolgen. Iedereen die geld heeft, probeert daarvoor goederen te kopen, die waardevast zijn. Ook vlucht men in buitenlandse valuta, die meer stabiliteit bieden. Bankbiljetten worden met steeds hogere nominale waarden gedrukt.

Conclusie

De conclusie is, dat hyperinflatie zeer onwenselijk is. Die brengt veel schade toe aan een economie en heeft een groot negatief effect op het welzijn van mensen

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *